การแข่งขันหมากรุกสากลประเภททีมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2557

download
ธันวาคม 3, 2014

25738_0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันหมากรุกสากลประเภททีมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประจำปี พ.ศ. 2557

ชมรมหมากรุกสากลบางกะปิ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลประเภททีมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 25อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดในการแข่งขันดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน
1.1 เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลในประเทศไทย
1.2 เพื่อให้ชมรมต่างๆที่เป็นสมาชิกของ TCA ได้มีกิจกรรมการแข่งขันหมากรุกสากลร่วมกัน

2. ประเภทการแข่งขัน
2.1 ประเภททีมทั่วไป
2.2 ประเภททีมเยาวชนทั่วไป
หมายเหตุ แข่งรวมกัน แต่รางวัลแยกกัน

3. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน การสมัครและค่าสมัคร
3.1 ทีมของผู้เข้าแข่งขันจะต้องสังกัด TCA หรือ FIDE
3.2 ทีมที่สังกัด TCA มีรายชื่อดังต่อไปนี้
3.2.1 Bangkok Chess Club
3.2.2 สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายหมากกระดาน
3.2.3 ชมรมหมากกระดานสมุทรปราการ
3.2.4 ชมรมหมากกระดานชลบุรี
3.2.5 ขอนแก่นเชสคลับ
3.2.6 ชมรมหมากรุกสากลบางกะปิ
3.2.7 ชมรมบลิดช์และหมากกระดานจุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย
3.2.8 ชมรมหมากกระดานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.2.9 ชมรมหมากกระดานมหาวิทยาลัยชินวัตร
3.2.10 สมาคมอัสสัมชัญฯ
3.2.11 ชมรมหมากรุกไทยดินแดง
3.2.12 สโมสรขุนทองคำ
3.2.13 ชมรมหมากกระดานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.2.14 สมาคมราชกรีฑาสโมสร แผนกหมากรุก
3.2.15 สมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ แผนกหมากรุก
3.2.16 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3.2.17 ชมรมหมากรุกสากลธนบุรี
3.3 ผู้เล่นชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
3.4 ทีมในสังกัดของ TCA สามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน โดย ทีมแรกไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนทีมที่เหลือจะต้องจ่ายค่าสมัครทีมละ 2,000 บาท
3.5 ผู้เล่นหนึ่งทีมประกอบด้วย ผู้เล่นทั่วไป 3 คน สำรอง 1 คน และ ผู้เล่นหญิง 1 คน สำรอง 1 คน
3.6 ผู้เล่นทั่วไปลงเล่นในบอร์ดที่ 1-3 ส่วนผู้เล่นหญิงลงเล่นในบอร์ดที่ 4
3.7 การเปลี่ยนตัวสำรองให้เปลี่ยนแบบเลื่อนลำดับจากล่างขั้นบนตามลำดับ
3.8 คะแนน Rating รวมของทีม ต้องไม่เกิน 8,000 คะแนน โดยใช้ Fide rating เป็นหลัก โดยเรียงลำดับดังนี้ Standard rate, (Rating), National rate, Rapid rate, Blitz rate ตามลำดับ (Rating on Nov 1. FIDE)
3.9 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ

4. ตารางการแข่งขัน
6 ธันวาคม 2557 8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน
9.30 – 13.30 น. การแข่งขันรอบที่ 1
15.00 – 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 2
7 ธันวาคม 2557 9.30 – 13.30 น. การแข่งขันรอบที่ 3
15.00 – 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 4
8 ธันวาคม 2557 9.30 – 13.30 น. การแข่งขันรอบที่ 5
15.00 – 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 6
9 ธันวาคม 2557 9.30 – 13.30 น. การแข่งขันรอบที่ 7
15.00 – 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 8
10 ธันวาคม 2557 9.30 – 13.30 น. การแข่งขันรอบที่ 9
5.00 น. พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน

5. ระบบและเวลาการแข่งขัน
5.1 การแข่งขันจะใช้ระบบ Swiss Pairings จำนวน 9 รอบ
5.2 ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 90 นาที โดยจะได้รับเวลาเพิ่ม 30 วินาทีต่อหนึ่งตาเดินนับแต่ตาแร
5.3 ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปรากฏตัวภายใน 60 นาที นับตั้งแต่เริ่มทำการแข่งขันในรอบนั้น จะถูกตัดสินให้แพ้ในการแข่งขันรอบนั้น
5.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการบันทึกตาเดินทุกตาเดินตั้งแต่ตาเดินแรก
5.5 ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้รับอนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกใดๆ เข้าสู่ห้องแข่งขัน หากถูกตรวจพบ จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้น
5.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
5.7 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. รางวัลการแข่งขัน
6.1 อันดับ rating รวม
6.1.1 รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมทั่วไป เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
6.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมทั่วไป เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
6.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีมทั่วไป เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

6.1.4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3ประเภททีมทั่วไป เงินรางวัล 8,000 บาท
6.1.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ประเภททีมทั่วไป เงินรางวัล 5,000 บาท
6.1.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ประเภททีมทั่วไป เงินรางวัล 3,000 บาท
6.1.7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 6 ประเภททีมทั่วไป เงินรางวัล 2,000 บาท

6.3 รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
6.4 อันดับกลุ่มที่ 2 ขึ้นอยู่กับ จำนวนทีมผู้สมัคร
7. คะแนนไทเบรก (หากคะแนนหลักเท่ากัน Match point)
7.1 Head to Head ผลการแข่งขันระหว่างทีม
7.2 Game point คะแนนย่อยของทีม
7.3 Buchholz
7.4 Sonnenborn-Berger

8. สถานที่จัดการแข่งขัน
ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

ติดต่อ สมัคร กับคุณสุรพล 086-066-6865

 

รายชื่อทีมและผู้เข้าแข่งขัน 1/12/2014
ส่งชื่อทีมภายใน 30 พ.ย. 2557 ส่งกำหนดมือวางภายใน 5 ธ.ค.2557(18.00 น.)
ใช้ RATE Nov 1, 2014
1.ชลบุรี
ฺBitoon Jimson 2176
Arulfo Gavilan Jr 2009
Tawin Matthem Nunbhakdi 1904
Akshaj Balasubramanian 1862
Enriquez Jen Karen (W) 1898
Elo 7987

2.บางกะปิตะวันออก
Plengsap Krisadayut 2174
Pornariyasombat Atippat 2146
Somprosong Promote 1855
Nakvancih Sahapol 1841
WCM Taweesupmun Chanida 1796
Elo 7971

3.ขุนทองคำชลบุรี
FM Pitirotjirathon Jirapak 2243
Portugalera Ric 2198
Lumidao Mervin 2101
Chirananthavat Theemathas 2003
Chamsub Janpen 1424
Elo 7966

4.ทีม BCC 2
FM Castellano Christop 2249
Dungca Ryan 2155
Calacday Henry 1938
Manogna Rao (W) 1604
Elo 7946

5.BCC 1
FM Causo Deniel 2302
FM Chen Ho Jei 1962
Calacday Eric 1866
Peligros Rhenell (unrate) 1400
LynAbasolo Krizza (W) 1790
Elo 7920

6.ขอนแก่น
Srivachirawat Kannapon 2204
Kasetchol Sathit 2091
Pongkiettisak Sant 2016
Hansing Saphong 1892
Kositapant , Alisara (W) 1909
Chujit Pijitra (W) unrate 1400

Elo 7908
ในกรณี Kositapant Alisa เล่น Srivachirawar Kannapon ไม่สามารถเล่นได้

7.ขุนทองคำ
FM Kongsee Uaychai 2269
FM Saehung Boonsueb 2217
Sevikul Bhasit (Provision) 1664
Pheephacharakan Pinatpong 1642
WCM Atthaworadej Worasuda (W) 1734
Vongvastana Chananchida (W) 1578

Elo 7884

8.Thailand Chess Association
CM Thanadon Kulpruethanon 2171
FM Poompong Wiwatanadate 2120
Jarunpol Sajjapornthep 1880
Akkarawut Sandhiratne 1761
Sirikwan Pinphetsawan (W)(provisional 1655)
WCM Ruja Phitchayarom (W)1579
Elo 7826

9.สมาคมอัสสัมชัญ
Thanatipanonda Thotsaporn 2079
Brahmawong Patcharawee 2056
Tuamsang Sawapop 1962
Asawayathpol Pattarapong 1380
Bhupisetsak Jurairat (W)(unrate) 1400
KusaranKul Wasinee(W)(unrate) 1400
Elo 7497

10.บางกะปิตะวันตก
Chuachavalit Surasak 2086
Suppt-hong Paisal 1938
Wattanarat Pasawan 1894
Petchrongrusamee Pornpong 1762
Phaireekayard Thanata (W) unrate 1400
Elo 7318

11.สมุทรปราการ
Thanarotrung Ratchaphon 1915
Akaraboollasez Akharin 1890
Tianopart Ruengyot 1693
Thanarotrung Thanaphon
WFM Thanarotrung Natkritta (W) 1509
Rangkaew Hiranya (W)(unrate) 1400
Elo 7007

12. หมากกระดาน สมาคมกีฬาเชียงใหม่ 1
M1 Khumnorkaew Tupfah 1,930
M2 Maneesorn Nathanee 1,719
M3 Kamphusan Thapat 1,613
M4
W1 Chuemsakul Sarocha 1,400
W2
Elo 6662

13.บางกะปิ 3
Sela Prajak 1683
Buasroung Ekasith 1652
Tamtrakoon Rattathammanoon 1510
Pongsiriwan Maneerin (W) unrate 1400
Elo 6245

14.ดินแดง
Sutthithamwasi Sirasit unrate 1400
Pithantanakit Olarn unrate 1400
Saksaringkarn Nathanwut unrate 1400
Bowtie P. Khampliew Phuttarak 1156
Elo 5356

15Myanmar
Maung Maung Kyaw Zaw Hein 1603
Hein Htet Maung Unrate 1400
Myo Thiha Lwin Unrate 1400
Sandar Khine Aung (W) Unrate 1400
Elo 5803

16.หมากกระดาน สมาคมกีฬาเชียงใหม่ 2
No. Name Rating
M1 Phumphuang Natthaphat 1,594
M2 Tungkaew Pitchakorn 1,400
M3 Tungkaew Sitikan 1,400
M4 Phumphuang Nathawa 1,400
W1 Jearattanacharoen Ampha 1,400
W2
Elo 5794

17.อินทราชิต หมากรุกไทย – โควต้า เชียงใหม่
M1 Kamonvach Sakorn 1,400
M2 Chokthitirath Wongpakorn 1,400
M3 Tuwatnanurak Tanakorn 1,400
M4 Promchan Noppakun 1,400
W1 Chuensuwonkul Pariyakul 1,400
W2 Mootaya Chayanit 1,400
Elo 5600

18. KUS
M1 Suwanwaree Porawee 1,400
M2 Riangrungrote Phawat 1,400
M3 Sanquan Chotichanathawewong 1,400
M4 Noppakun Napat 1,400
W1 Swatekititham Supisara 1,400
W2
ELO 5600

19 หมากกระดาน สมาคมกีฬาเชียงใหม่ 3
No. Name Rating
M1 Prasitsoonthorn Teerachoti 1,400
M2 Jearattanacharoen Pakornkiat 1,400
M3 Jearattanacharoen Amorn 1,400
M4 Singsomroj Kittiphong 1,400
W1 Singsomroj Sornsawan 1,400
W2
Elo 5600

20.สาธิตจุฬา

Share Button

Comments

  1. nonnon - ธันวาคม 8, 2014 at 01:03

    จะติดตามผลการแข่งขันได้ที่ไหนครับ