เกี่ยวกับเรา

Olympiad_Team

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

1. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง                      นายกสมาคม
2. ดร. ปาลพล รอดลอยทุกข์                    อุปนายก
3. นายภาณุพันธ์ วิชชุประภา                    อุปนายก
4. นายสหพล นาควานิช                        เลขาธิการ
5. นางสาวพรเพ็ญ เกียรติเฉลิมพร                เหรัญญิก
6. นายภาษิต เสวิกุล                           นายทะเบียน
7. นายจรัญพล สัจจะพรเทพ                    ประชาสัมพันธ์
8. นายภาคภูมิ ธีระภัทรานนท์                   ปฏิคม
9. ภก. โอภาส เรืองวรรักษ์ศิริ                   กรรมการ

 

การติดต่อ

Facebook  : https://www.facebook.com/ThailandChessAssociation/

Thailand Chess Association

286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 20 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

 

 

 

Share Button
Partners