เกี่ยวกับเรา

Olympiad_Team

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

1. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง                              นายกสมาคม
2. นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์                                อุปนายก
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี                               อุปนายก
4. นายภาณุพันธ์ วิชชุประภา                          เลขาธิการ
5. นายสหพล นาควานิช                                  เหรัญญิก
6. ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์                          ปฏิคม
7. ดร.เกริก วณิกกุล                                        กรรมการ
8. ร.ท.กมลนัย ชัยเฉนียน                              กรรมการ
9. นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์                               ประชาสัมพันธ์

 

การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 097-0160048 ,080-9888729  : เจ้าหน้าที่สมาคม

Thailand Chess Association

286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 20 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

 

 

 

Share Button
Partners