• การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศชมรมหมากรุกดินแดง

  • ขอเชิญการแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2558

การแข่งขันหมากรุกสากลในประเทศครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี งานเดียวที่ทั้งฟรี!! และ เงินรางวัลมากที่สุด!!
สมาคมหมากรุกสากลมีการจัดการแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557 ขึ้น
ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์

ระเบียบการแข่งขัน

ระบบการแข่ง :
– เกมยาว 9 รอบ  คิดเรทติ้ง FIDE…  ระบบเวลา 90 นาที เพิ่ม 30 วินาทีต่อตาเดิน
วันที่ 5,6,7 ,13,14 กันยายน 2557
แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ
1.โอเพ่น (เฉพาะชาวไทย)
2.สุภาพสตรี (เฉพาะชาวไทย)
3.และเอ็กแพท (ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย)

สมัครแข่งขันเกมยาว

– blitz คิดเรทติ้ง FIDE… ระบบเวลา 3 นาที เพิ่ม 2 วินาทีต่อตาเดิน
วันที่ 12 กันยายน 2557

สมัครแข่งขันเกมเร็ว

…ข้อมูลเบื้องต้น

รางวัลการแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับสูงสุดอันดับแรกในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัล ยกเว้นประเภทมือใหม่ โดยจะมีการใช้ไทเบรกตามข้อ 6 ประกอบการเรียงอันดับของผู้เข้าแข่งขัน (ในกรณีจำเป็น)

(ประเภทมือใหม่ คือ ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนสะสมความสามารถหรือเรทติ้งของ FIDE ซึ่งมิใช่ผู้เล่นทีมชาติหรืออดีตทีมชาติ)

เงินรางวัลการแข่งขัน มีดังนี้
ประเภททั่วไป
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท
อันดับที่ 4 เงินรางวัล 20,000 บาท
อันดับที่ 5 เงินรางวัล 10,000 บาท
อันดับที่ 6 เงินรางวัล 8,000 บาท
อันดับที่ 7 เงินรางวัล 6,000 บาท
อันดับที่ 8 เงินรางวัล 4,000 บาท

ประเภททั่วไปมือใหม่
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท

ประเภทสตรี
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท
อันดับที่ 4 เงินรางวัล 8,000 บาท
อันดับที่ 5 เงินรางวัล 6,000 บาท
อันดับที่ 6 เงินรางวัล 4,000 บาท
อันดับที่ 7 เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 8 เงินรางวัล 2,000 บาท

ประเภทสตรีมือใหม่
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภทเกมเร็ว
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 6,000 บาท
อันดับที่ 4 เงินรางวัล 4,000 บาท
อันดับที่ 5 เงินรางวัล 2,000 บาท

ประเภท Expat
อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท

หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน จะได้รับเงินรางวัลเท่ากัน โดยจะนำเงินรางวัลมาหารเฉลี่ยระหว่างกัน

ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิได้รับเงินรางวัล สองรางวัลขึ้นไป ให้ได้รับเงินรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

 

ตารางการแข่งขัน
5 กันยายน 8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน
(คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการประกบคู่แข่งขันรอบแรกเวลา 8.45 น. โดยจะประกบคู่ให้เฉพาะผู้ที่มารายงานตัวภายในเวลา 8.30 น. เท่านั้น ผู้ที่มารายงานตัวล่าช้าเกินกำหนดเวลา จะถูกประกบคู่ให้ทำการแข่งขันในรอบที่สองเป็นต้นไปเท่านั้น)
9.30 – 13.30 น. การแข่งขันรอบที่ 1
15.00 – 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 2
6 กันยายน 9.00 – 13.00 น. การแข่งขันรอบที่ 3
15.00 – 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 4
7 กันยายน 9.00 – 13.00 น. การแข่งขันรอบที่ 5
15.00 – 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 6
12 กันยายน 8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขันประเภทเกมเร็ว
(คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการประกบคู่แข่งขันรอบแรกเวลา 8.45 น. โดยจะประกบคู่ให้เฉพาะผู้ที่มารายงานตัวภายในเวลา 8.30 น. เท่านั้น ผู้ที่มารายงานตัวล่าช้าเกินกำหนดเวลา จะถูกประกบคู่ให้ทำการแข่งขันในรอบที่สองเป็นต้นไปเท่านั้น)
9.30 – 12.00 น. การแข่งขันประเภทเกมเร็วช่วงแรก
13.30 – 17.00 น. การแข่งขันประเภทเกมเร็วช่วงที่สอง
13 กันยายน 9.00 – 13.00 น. การแข่งขันรอบที่ 7
15.00 – 19.00 น. การแข่งขันรอบที่ 8
14 กันยายน 9.00 – 13.00 น. การแข่งขันรอบที่ 9
15.00 น. พิธีมอบรางวัล

Share Button
Partners