ระเบียบการการแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทย2556

 

การแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 35 พ.ศ.2556

และ

การแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทยประเภทสตรีครั้งที่ 8 ..2556

 

สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย โดยได้รับความสนับสนุนจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จะทำการจัดการแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2556 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 และ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังต่อไปนี้

 

  1. ประเภทการแข่งขัน

1.1  ประเภทโอเพ่น

1.2  ประเภทสตรี

1.3  ประเภท Expat (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://thailandchess.or.th/news_group_detail.php?news_id=189)

 

  1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

2.1  ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสัญชาติไทย

2.2  ผู้เข้าแข่งขันหญิงสามารถเลือกแข่งขันในประเภทสตรีหรือประเภทโอเพ่นก็ได้

2.3  ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ

 

  1. ตารางการแข่งขัน

1 พฤศจิกายน    8.00 – 8.30 น.      ลงทะเบียน

9.30 – 13.30 น.    การแข่งขันรอบที่ 1

15.00 – 19.00 น.  การแข่งขันรอบที่ 2

2 พฤศจิกายน    9.30 – 13.30 น.    การแข่งขันรอบที่ 3

15.00 – 19.00 น.  การแข่งขันรอบที่ 4

3 พฤศจิกายน    9.30 – 13.30 น.    การแข่งขันรอบที่ 5

15.00 – 19.00 น.  การแข่งขันรอบที่ 6

 

 

9 พฤศจิกายน    9.30 – 13.30 น.    การแข่งขันรอบที่ 7

15.00 – 19.00 น.  การแข่งขันรอบที่ 8

10 พฤศจิกายน  9.30 – 13.30 น.    การแข่งขันรอบที่ 9

15.00 น.             พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน

 

  1. ระบบและเวลาการแข่งขัน

4.1  การแข่งขันจะใช้ระบบ Swiss Pairings จำนวน 9 รอบ

4.2  ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 90 นาที โดยจะได้รับเวลา 30 วินาทีต่อหนึ่งตาเดินนับแต่ตาเดินแรก

4.3  ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปรากฏตัวภายใน 60 นาที นับตั้งแต่เริ่มทำการแข่งขันในรอบนั้น จะถูกตัดสินให้แพ้ในการแข่งขันรอบนั้น และหากผู้เข้าแข่งขันถูกตัดสินให้แพ้สองรอบติดต่อกัน จะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันรอบที่เหลือ

4.4  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการบันทึกตาเดินทุกตาเดินตั้งแต่ตาเดินแรก

4.5  ผลการแข่งขันจะถูกส่งไปยังสหพันธ์หมากรุกสากลนานาชาติ (FIDE) เพื่อใช้ในการคำนวณเรทติ้งของผู้เข้าแข่งขันต่อไป

4.6  ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตให้พกโทรศัพท์มือถือในบริเวณแข่งขัน

4.7  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4.8  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

  1. รางวัลการแข่งขัน

5.1  ผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับสูงสุด 3 อันดับในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัล โดยจะมีการใช้ไทเบรคตามข้อ 6 ประกอบการเรียงอันดับของผู้เข้าแข่งขัน (ถ้าจำเป็น)

5.2  เงินรางวัลการแข่งขัน มีดังนี้

ประเภทโอเพ่น

อันดับที่ 1    เงินรางวัล 50,000 บาท

อันดับที่ 2    เงินรางวัล 40,000 บาท

อันดับที่ 3    เงินรางวัล 30,000 บาท

อันดับที่ 4    เงินรางวัล 20,000 บาท

อันดับที่ 5    เงินรางวัล 10,000 บาท

 

อันดับที่ 6    เงินรางวัล 8,000 บาท

อันดับที่ 7    เงินรางวัล 6,000 บาท

อันดับที่ 8    เงินรางวัล 4,000 บาท

 

ประเภทสตรี

อันดับที่ 1    เงินรางวัล 30,000 บาท

อันดับที่ 2    เงินรางวัล 20,000 บาท

อันดับที่ 3    เงินรางวัล 10,000 บาท

อันดับที่ 4    เงินรางวัล 8,000 บาท

อันดับที่ 5    เงินรางวัล 6,000 บาท

อันดับที่ 6    เงินรางวัล 4,000 บาท

อันดับที่ 7    เงินรางวัล 3,000 บาท

อันดับที่ 8    เงินรางวัล 2,000 บาท

 

หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน จะได้รับเงินรางวัลเท่ากัน

 

5.3 ผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับสูงสุด 2 อันดับ จะได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 41st Chess Olympiad ณ เมือง Tromsø ประเทศนอร์เวย์

 

  1. ไทเบรค

6.1  ผลการแข่งขันระหว่างผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเท่ากัน

6.2  Buchholz

6.3  Median Buchholz 1

6.4  Median Buchholz 2

6.5  Buchholz ตัด 1

6.6  Buchholz ตัด 2

6.7  Sonneborn-Berger

6.8  Play-off

 

  1. การสมัครและค่าสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถทำการกรอกใบสมัครได้ที่ http://bangkokchess.com/events-calendar/thailand-chess-championship-2013 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2556 ผู้เข้าแข่งขันที่ส่งใบสมัครล่าช้าจะถูกพิจารณาให้เริ่มทำการแข่งขันในรอบที่ 2 เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ ผู้ที่ทำการสมัครแล้วแต่ไม่ปรากฏตัว และผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปฏิบัติตามตารางการแข่งขันจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมฯ เพื่อพิจารณาเก็บค่ามัดจำในการแข่งขันครั้งต่อไปและจะถูกพิจารณาตัดสิทธิการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสมาคมฯ

 

  1. สถานที่

ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Share Button