ระเบียบการแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 2556

 การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ.2556

Thailand Junior Chess Championship 2013

 

  1. ประเภทการแข่งขัน

1.1  ประเภทเยาวชนโอเพ่น รุ่นอายุไม่เกิน 8, 10, 12, 14, 16, 18 และ 20 ปี

1.2  ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 8, 10, 12, 14, 16, 18 และ 20 ปี

 

  1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

2.1  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกินตามรุ่นที่กำหนด โดยนับอายุถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556

2.2  ผู้เข้าแข่งขันหญิงสามารถเลือกแข่งขันในประเภทเยาวชนหญิงหรือประเภทเยาวชนโอเพ่นก็ได้

2.3  ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ

2.4  ผู้เข้าแข่งขันชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

 

  1. ตารางการแข่งขัน

16 ตุลาคม   8.00 – 8.30 น.         ลงทะเบียน

8.30 น.                  พิธีเปิดการแข่งขัน

9.00 – 13.00 น.        การแข่งขันรอบที่ 1

15.00 – 19.00 น.      การแข่งขันรอบที่ 2

17 ตุลาคม   9.00 – 13.00 น.        การแข่งขันรอบที่ 3

15.00 – 19.00 น.      การแข่งขันรอบที่ 4

18 ตุลาคม   9.00 – 13.00 น.        การแข่งขันรอบที่ 5

15.00 – 19.00 น.      การแข่งขันรอบที่ 6

19 ตุลาคม   9.00 – 13.00 น.        การแข่งขันรอบที่ 7

15.00 – 19.00 น.      การแข่งขันรอบที่ 8

20 ตุลาคม   9.00 – 13.00 น.        การแข่งขันรอบที่ 9

15.00 น.                 พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน

 

 

 

  1. ระบบและเวลาการแข่งขัน

4.1  การแข่งขันจะใช้ระบบ Swiss Pairings จำนวน 9 รอบ

4.2  ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 90 นาที โดยจะได้รับเวลา 30 วินาทีต่อหนึ่งตาเดินนับแต่ตาเดินแรก

4.3  ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปรากฏตัวภายใน 60 นาที นับตั้งแต่เริ่มทำการแข่งขันในรอบนั้น จะถูกตัดสินให้แพ้ในการแข่งขันรอบนั้น และหากผู้เข้าแข่งขันถูกตัดสินให้แพ้สองรอบติดต่อกัน จะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันรอบที่เหลือ

4.4  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการบันทึกตาเดินทุกตาเดินตั้งแต่ตาเดินแรก

4.5  ผลการแข่งขันจะถูกส่งไปยังสหพันธ์หมากรุกสากลนานาชาติ (FIDE) เพื่อใช้ในการคำนวณเรทติ้งของผู้เข้าแข่งขันต่อไป

 

  1. รางวัลการแข่งขัน

5.1  ผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับสูงสุด 1 อันดับในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัล โดยจะมีการใช้ไทเบรคตามข้อ 6 ประกอบการเรียงอันดับของผู้เข้าแข่งขัน (ถ้าจำเป็น)

5.2  ผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับสูงสุด 3 อันดับในแต่ละรุ่นจะได้รับเหรียญรางวัล (ทอง, เงิน, ทองแดง)

5.3  ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันตามข้อ 5.2 ได้คะแนนเท่ากัน จะมีผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 3 คนได้รับเหรียญรางวัลอันดับเดียวกัน และในแต่ละรุ่นจะมีการมอบเหรียญรางวัลไม่เกิน 5 เหรียญ

ตัวอย่าง

5.4  การมอบเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันชาวไทย จะพิจารณาตามข้อ 5.2 และ 5.3 เฉพาะคะแนนอันดับของผู้เข้าแข่งขันชาวไทยเท่านั้น

 

 

5.5  การมอบเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันชาวต่างชาติ จะพิจารณาตามข้อ 5.2 และ 5.3 โดยรวมคะแนนอันดับของผู้เข้าแข่งขันชาวไทยด้วย

5.6  ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับเหรียญรางวัลตามข้อ 5.4 จะได้สิทธิในการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสมาคมฯ เพื่อทำการแข่งขันในรายการ 15th ASEAN+ Age-Group Chess Championships 2014 หรือ World Youth Chess Championship 2014

 

  1. ไทเบรค

6.1  ผลการแข่งขันระหว่างผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเท่ากัน

6.2  Buchholz

6.3  Median Buchholz 1

6.4  Median Buchholz 2

6.5  Buchholz ตัด 1

6.6  Buchholz ตัด 2

6.7  Sonneborn-Berger

6.8  Play-off

 

  1. การสมัครและค่าสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถทำการดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.thailandchess.or.th/download/Registration%20Form_Thai.pdf และกรุณาตอบรับใบสมัครภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2556 ผู้เข้าแข่งขันที่ส่งใบสมัครล่าช้าจะถูกพิจารณาให้เริ่มทำการแข่งขันในรอบที่ 2 เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ ผู้ที่ทำการสมัครแล้วแต่ไม่ปรากฏตัว และผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปฏิบัติตามตารางการแข่งขันจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมฯ เพื่อพิจารณาเก็บค่ามัดจำในการแข่งขันครั้งต่อไปและจะถูกพิจารณาตัดสิทธิการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสมาคมฯ

 

  1. สถานที่

พันธุ์ทิพย์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Share Button